Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Wyniki Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2021

2021-06-06

 

 

PROTOKÓŁ JURY
Konkursu Estradowego
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5 czerwca 2021 r.

Bielsko-Biała, 5 czerwca 2021 r.

 

Jury Konkursu Estradowego w składzie:

- prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej;

- dr hab. Jan Borowski – profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, dyrygent Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;

- dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor;

- Wiesława Kobiela – sekretarz Jury.

Oceniano: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu 12 orkiestr zgłoszonych do Konkursu Estradowego w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii A - Orkiestry Dęte:

BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Kapelmistrz: Piotr Kaczor.

BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Kapelmistrz: Dawid Zbijowski.

BRĄZOWY DYPLOM – 66 punktów - Orkiestra Dęta przy OSP Męcina, Kapelmistrz: Władysław Michura.

BRĄZOWY DYPLOM – 74 punkty – otrzymuje Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto z Rogoźnika, Kapelmistrz: Krzysztof Zając.

SREBRNY DYPLOM – 80 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą, Kapelmistrz: Wojciech Pompka.

SREBRNY DYPLOM – 85 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta SILENZIO w Woli, Kapelmistrz: Piotr Olearczyk.

ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów - Orkiestra Dęta OSP w Roczynach, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

ZŁOTY DYPLOM – 92 punkty – otrzymuje Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa Kapelmistrz: Magdalena Kubicka-Netka.

ZOTY DYPLOM – 94 punkty – otrzymuje Orkiestra Dęta Sobolów Kapelmistrz: Justyna Chmielek-Korbut.

ZŁOTY DYPLOM – 96 punktów - Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Kapelmistrz: Roman Hyla.

ZŁOTY DYPLOM – 100 punktów Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

W kategorii B – pokrewne formacje instrumentalne:

ZŁOTY DYPLOM - 100 punktów – otrzymuje Roman Marczyński Big Band - Kapelmistrz: Roman Marczyński

Dwa pierwsze miejsca ex aequo otrzymują Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Puchar Wójta Gminy Kozy wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2100 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała wraz z nagrodą pieniężną 2100 zł otrzymuje Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

                                                                                                      ***

PROTOKÓŁ JURY
Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5 czerwca 2021 r.

 

Po wysłuchaniu 14 zespołów orkiestrowych w Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2021 Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii A – Orkiestry Dęte:

BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów - otrzymuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Kapelmistrz: Piotr Kaczor.

BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów - otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Kapelmistrz: Dawid Zbijowski.

BRĄZOWY DYPLOM – 66 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta przy OSP Męcina, Kapelmistrz: Władysław Michura.

BRĄZOWY DYPLOM - 70 punktów – otrzymuje Gminna Orkiestra Dęta Kroczyce, Kapelmistrz: Tomasz Zawadzki.

SREBRNY DYPLOM – 80 punktów - otrzymuje Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą, Kapelmistrz: Wojciech Pompka.

SREBRNY DYPLOM – 85 punkt – otrzymuje Orkiestra Dęta SILENZIO w Woli, Kapelmistrz: Piotr Olearczyk.

ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów - Orkiestra Dęta OSP w Roczynach, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

ZŁOTY DYPLOM – 91 punktów - Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta - Tarnowskie Góry, Kapelmistrz: Aleksander König.

ZŁOTY DYPLOM – 94 punkty - Orkiestra Dęta Sobolów, Kapelmistrz: Justyna Chmielek-Korbut.

ZŁOTY DYPLOM – 96 punktów - Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kapelmistrz: Roman Hyla.

ZŁOTY DYPLOM – 99 punktów - otrzymuje Orkiestra Miasta Oświęcim, Kapelmistrz: Łukasz Jabcoń.

ZŁOTY DYPLOM – 99 punktów - Orkiestra Dęta OSP w Polance Wielkiej, Kapelmistrz: Mariusz Płonka.

ZŁOTY DYPLOM – 100 punktów - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

 

W kategorii B – Pokrewne Formacje Instrumentalne:

ZŁOTY DYPLOM - 100 punktów - otrzymuje Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

 

Puchar Starosty Bielskiego otrzymują ex aequo wraz z nagrodą pieniężną 1500 zł Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz oraz Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

                                                                        ***

PROTOKÓŁ JURY
Konkursu Musztry Orkiestrowej
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5 czerwca 2021 r.

 

Oceniano:
widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po obejrzeniu prezentacji 3 zespołów zgłoszonych do Konkursu Musztry Orkiestrowej w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

BRĄZOWY DYPLOM – 62 punkty - GRUPA TANECZNA - MAŻORETKI NEMEZIS z Hecznarowic, Instruktor mażoretek – Kinga Biba.

SREBRNY DYPLOM – 78 punktów - Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto z Rogoźnika, Kapelmistrz: Krzysztof Zając.

ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Kapemistrz: Piotr Kaczor „Big Bang” Gostyń, Instruktorki: Karina Jóźwiak, Pola Walinowicz.

Puchar Wójta Gminy Jasienica wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1500 zł dla najlepszej grupy mażoretek otrzymują Mażoretki „Big Bang” Gostyń, Instruktorki: Karina Jóźwiak, Pola Walinowicz.

                                                                                        ***

PROTOKÓŁ JURY
Wyróżnienia i Grand Prix
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5 czerwca 2021 r.

 

Jury Festiwalu postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

Puchar Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku-Białej dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Puchar Domu Kultury w Kozach dla najlepszego zespołu młodzieżowego otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Puchary Starosty Bielskiego dla najlepszego kapelmistrza Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 550 zł otrzymują exaeqo Łukasz Jabcoń - Kapelmistrz Orkiestry Miasta Oświęcim i Mariusz Płonka -kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Polance Wielkiej.

Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 700 zł otrzymuje Justyna Chmielek-Korbut - kapelmistrz Orkiestry Dętej Sobolów.

Nagrody Grand Prix nie przyznano.

Nagrody pieniężne wyczerpują pulę nagród wynoszącą 10500 zł.

Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkową atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.
Szczególne wyrazy uznania jury składa Prezesowi Oddziału Bielskiego PZChiO Panu Krzysztofowi Przemykowi za jego wyjątkowe zaangażowanie i ogromny wkład w propagowanie zespołowego muzykowania.
Folder ZŁOTEJ TRĄBKI 2021

2021-06-02

 

                                  Folder Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych - ZŁOTA TRĄBKA 2021 - online (pdf)

                                                                                                    - kliknij, aby pobrać
ZŁOTA TRĄBKA 2021

2021-06-02

 

 
Jury Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2021 - online

2021-06-02

 
Przedstawiamy zespoły zakwalifikowane na XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2021

2021-04-23

 

1. Orkiestra Dęta Sobolów

    Kapelmistrz: Justyna-Chmielek-Korbut

Orkiestra Dęta SOBOLÓW powstała w 2001 z inicjatywy Proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie księdza Stanisława Jachyma oraz organisty - Stanisława Chmielka. Od roku 2004 systematycznie zdobywa laury na Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych (najwyższa nagroda: Grand Prix 2015 i 2017) oraz Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu zarówno za prezentację gry na estradzie, jak i w marszu (najwyższa nagroda: Grand Prix 2015). W roku 2016 zdobywa Złote Pasmo oraz Nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Detych „Złota Lira” w Rybniku. W 2017 roku Orkiestra koncertowała w Watykanie oraz zdobyła II miejsce oraz Nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu na XVIII MIędzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Gulianova we Włoszech. W roku ubiegłym Orkiestra Dęta SOBOLÓW uczestniczyła w V Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Orkiestr Golden Sardana (Barcelona International Orchestra Festiwal and Competition 2019), który odbył się w Barcelonie i w Lloret de Mar, gdzie zdobyła: I nagrodę, Excellence Golden Diploma za najlepsze wykonanie hymnu FC Barcelona, Złoty dyplom i III nagrodę za wykonanie programu koncertowego oraz Nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta.
Od 2014 roku Orkiestrę prowadzi Justyna Chmielek-Korbut; stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program: „Młoda Polska”), absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa puzonu prof. dra hab. Zdzisława Stolarczyka) oraz obecna słuchaczka studiów magisterskich na specjalności Dyrgentura symfoniczno-operowa Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa prof. dra hab. Stanisława Krawczyńskiego).

        

...............................................................................................................................................................................................................................

2. Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń

    Kapelmistrz: Piotr Kaczor

    wraz z Mażoretkami „Big Bang” Gostyń

    Instruktorki: Karina Altman, Pola Walinowicz

Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń powstała w 1928 r. Inicjatorem i pierwszym kapelmistrzem był Kazimierz Mayer. Zespół powstał przy ówcześnie, największym zakładzie przemysłowym miasta - Cukrowni Gostyń.
W 1975 r. funkcję kapelmistrza powierzono Zygmuntowi Kołakowskiemu, pod jego batutą orkiestra przeżywała rozkwit. W 1994 roku kapelmistrzem został Henryk Lewek, wraz z nim w Gostyniu pojawił się instruktor Ignacy Bień przyszły dyrygent orkiestry.
Kolejny przełom nastąpił w 2001 roku kiedy to powstało Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń. W 2009 roku funkcję kapelmistrza przejął trębacz orkiestry Piotr Kaczor i dyryguje zespołem do dnia dzisiejszego.
W 2012 roku Zarząd Orkiestry wraz z mażoretkami Kariną Altman i Małgorzatą Budzińską stworzyli wspólnie grupę taneczną MAŻORETKI "BIG BANG" . Aktualnie instruktorami grup mażoretek są Pola Walinowicz i Karina Altman.
Orkiestra uświetnia odbywające się w Gostyniu uroczystości państwowe, bierze udział w krajowych jak również zagranicznych przeglądach i festiwalach Orkiestr Dętych, ostatnim sukcesem zespołu jest wyróżnienie przyznane przez Orlina Bebenowa na XXXIV Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu w 2018.

            Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń

...............................................................................................................................................................................................................................


3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz

    Kapelmistrz: Dawid Zbijowski

Istniejąca przeszło 25 lat orkiestra, której dewizą jest: „zagrać jak najpiękniej, a swoją sztuką trafić do uczuć i serc słuchaczy”, uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach i festiwalach. Wykonuje każdy rodzaj muzyki: od klasycznej, marszowej po rozrywkową i taneczną, gromadząc tłumy słuchaczy. Tradycją zespołu jest, stanowiący zawsze duże wydarzenie artystyczne, koncert noworoczny. Występy festiwalowe oraz te z udziałem gwiazd (Zbigniew Wodecki, Edyta i Łukasz Golcowie czy grupa Vox) dostarczają muzykom niezapomnianych przeżyć. W dwóch ostatnich latach orkiestra otrzymała: III miejsce w koncercie estradowym (w kategorii mała orkiestra) na 45. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu (2017), nagrodę specjalną podczas Międzygminnej Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie (2017), a także w ramach Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” – Złoty Dyplom w Konkursie Musztry Orkiestrowej (2017), Srebrny Dyplom w Konkursie Estradowym (2017, 2019) oraz Złoty Dyplom (2017), Brązowy Dyplom (2018) oraz Srebrny Dyplom (2019) w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego.

             Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz

...............................................................................................................................................................................................................................

4. GRUPA TANECZNA - MAŻORETKI NEMEZIS z Hecznarowic

    Instruktor: Kinga Biba

Zespół mażoretek „Nemezis” powstał w 2001 roku w Hecznarowicach. Pierwszym instruktorem grupy była Renata Stawowczyk. Mażoretki „Nemezis” działają pod patronatem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach prowadzonego przez Aleksandra Nowaka. 

Aktualnie zajęcia taneczne prowadzone są przez panią instuktor Kingę Biba, a kierownikiem jest Anna Danek. Zespół zrzesza w swoich szeregach dziewczęta w kilku grupach wiekowych, od 4-letnich maluszków, aż po 17-letnie seniorki.

„Nemezis” prezentują różne choreografie sceniczne z batonem pałeczką marszową (przemarsze, układy sceniczne, oraz mini formacje) występują na różnorodnych imprezach plenerowych, festiwalach czy mistrzostwach (tj. Mistrzostwa Zespołów Mażoretkowych, Parada Mażoretek, Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski, Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych), promując jednocześnie swoją miejscowość, jak i gminę Wilamowice.

Zespół „Nemezis” przy okazji swoich występów zwiedza Polskę i nie tylko, ale również Czechy oraz Francję. W lutym 2017 roku tancerki zagościły na Lazurowym Wybrzeżu podczas przepięknego i barwnego karnawału organizowanego w Nicei. Jest to największa impreza tego typu w Europie.

Zespół można podziwiać każdego roku w kilkunastu odsłonach, począwszy od dopingowania drużyny Futsalowej bielskiego Rekordu, poprzez Jubileusze, Pikniki, a skończywszy na konkursach mażoretkowych.

Z każdego konkursu tancerki przywożą ze sobą zasłużone medale, które są efektem ciężkiej pracy na treningach.

Na jednym z ostatnich konkursów odbywających się w tradycyjnej formie w 2019 roku (a więc przed nastaniem obostrzeń związanych z Covidem), mażoretki Nemezis zajęły 3 miejsce i brązowy medal podczas European Majerettes Championship odbywających się w chorwackiej Crikvenicy, uzyskując jednocześnie nominację na Mistrzostwa Świata do czeskiej Pragi.

Natomiast na Mistrzostwach Świata World Championship Cup w Pradze tancerki zachwyciły swoją prezentacją jurorów i zajęły 1 miejsce, przywożąc złoty medal.

            GRUPA TANECZNA - MAŻORETKI NEMEZIS z Hecznarowic

...............................................................................................................................................................................................................................

5. Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto z Rogoźnika

Kapelmistrz: Krzysztof Zając

Orkiestra Allegretto powstała w 2017 działa przy szkole podstawowej im. J. Słowackiego w Rogoźniku. Od początku istnienia orkiestry kapelmistrzem jest Krzysztof Zając.

Orkiestra w swoim dorobku może się pochwalić występami na szczeblu gminnym, wojewódzkim oraz krajowym m.in. występy na festiwalu orkiestr w Drzewicy 2018,2019, gali „Zielona Sala” w Muzeum Śląskim, czy występami przy okazji finału WOŚP w Krakowie 2021. Patronat nad Allegretto w 2020 roku objął Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Orkiestra w okresie pandemii Covid-19 przeniosła się do świata Internetu, gdzie publikuje swoje nagrania.

             Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto z Rogoźnika

...............................................................................................................................................................................................................................

6. Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

    Kapelmistrz: Roman Hyla

Orkiestra Reprezentacyjna AGH pod oficjalnie zatwierdzoną nazwą działa od 2001 r.
Muzycy zespołu od tego momentu uczestniczyli w uroczystościach akademickich, ale również kultywują tradycji Alma Mater. Pierwszy koncert orkiestry miał miejsce 12 maja podczas uroczystości 50-lecia studium WFiS i klubu AZS. Tydzień później z kolei orkiestranci po raz pierwszy zaprezentowali swoje umiejętności szerszej publiczności, kiedy poprowadzili słynny krakowski pochód juwenaliowy.
Obecnie zespół zrzesza studentów AGH oraz innych krakowskich uczelni. Wśród ostatnich osiągnięć orkiestra wymienia:
Grand Prix podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Lira 2016 w Rybniku
- III miejsce podczas VII Mitteleuropa Blasmusikfest 2016 w Splicie w Chorwacji
- I miejsce w kategorii „Koncert” podczas International Orchestra Festival and Competition „Golden Sardana 2017” w Lloret de Mar w Hiszpanii.
- I miejsce w kategorii Program Koncertowy podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Dętych i Paradnych “Alte Kameraden 2018” w maju 2018r.
- I miejsce w kategorii Concert Band podczas Mistrzostw Świata WAMSB w Calgary w Kanadzie.

           Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

...............................................................................................................................................................................................................................

7. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą

    Kapelmistrz: Wojciech Pompka

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą powstała w roku 1923, a jej pierwszym Kapelmistrzem był miejscowy organista p. Józef Matuszczak. Rodowód orkiestry wywodzi się z ruchu muzycznego orkiestr dętych włościańskich, których założycielami w Polsce były rodziny Namysłowskich i Dzierżanowskich.
Podczas prowadzenia orkiestry w latach 2002-2006 i 2012-2013 przez Bogdana Piętę powiększył się skład orkiestry, dzięki zainteresowaniu młodzieży grą na instrumentach. Został również zmieniony i rozszerzony repertuar. W latach 2006-2011 prowadzeniem orkiestry zajmował się Bartosz Szaraniec, a od 2014 r. kapelmistrzem jest wybitny muzyk Filharmonii Częstochowskiej - Wojciech Pompka.
Orkiestra występowała na większości dotychczasowych powiatowych przeglądach orkiestr oraz brała udział w kilku przeglądach wojewódzkich i regionalnych.W 2016 roku orkiestra zajeła 3 miejsce w kategori występ sceniczny i 2 miejsce w kategori przemarsz w XVIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. W roku 2017 orkiestra zainaugurowała 14. Noc Kulturalną w Częstochowie. W tym samym roku zajęła 1. miejsce w kategorii przemarsz w XIX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, a w roku 2018 2. miejsce. Orkiestra prezentowała się podczas ostatniego - XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”.
Ponadto warto nadmienić, że dysponując dość szerokim repertuarem utworów, orkiestra obsługuje wszelkie uroczystości religijne, strażackie, jak również imprezy o charakterze masowym.

             Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą

...............................................................................................................................................................................................................................

8. Gminna Orkiestra Dęta Kroczyce

    Kapelmistrz: Tomasz Zawadzki

Historia Orkiestry Dętej w Kroczycach sięga 1917 roku, a za początek jej działania uznano lato 1958 roku. Udział w reaktywacji zespołu po latach wojen mieli: Władysław Kowalski, Jacek Kowalski oraz Mieczysław Knapik. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Bolesław Zając z Zawiercia. Kroczycka Orkiestra Dęta grała między innymi: podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w 1959 roku, Dożynek Jasnogórskich w 1994 roku oraz podczas uroczystości otwarcia szkoły w Kostkowicach w 1965 roku.
Obecnie kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Kroczycach jest Tomasz Zawadzki, który pełni tę funkcję od 2013 roku. W ubiegłym roku zespół nagrał koncert online pod tytułem „Pandemiczny Sen Kapelmistrza”.

              Gminna Orkiestra Dęta Kroczyce

...............................................................................................................................................................................................................................

9. Orkiestra Miasta Oświęcim

    Kapelmistrz: Łukasz Jabcoń

Orkiestra Miasta Oświęcim działa przy Oświęcimskim Centrum Kultury.
Swoją muzyką uświetnia uroczystości miasta oraz święta państwowe.
Podczas odbywającego się online, w grudniu 2020 roku, XXIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr i Big Bandów Łobez 2020 zespół zajął I miejsce w kategorii orkiestr amatorskich.

           Orkiestra Miasta Oświęcim

...............................................................................................................................................................................................................................

10. Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa

      Kapelmistrz: Magdalena Kubicka-Netka

Harcerska Orkiestra Dęta im. Stanisława Moniuszki w Tczewie istnieje od 1947 roku. W jej skład wchodzą młodzi muzycy w wieku od 11 lat. W większości są to uczniowie szkół podstawowych i liceów, ale także studenci i osoby pracujące. Zespół ma charakter tzw. concert band czyli koncertowej orkiestry dętej. Do najważniejszych osiągnięć zespołu ostatnich lat należą:
- 3. nagroda w kategorii koncert estradowy na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu w 2018 roku,
- 1. nagroda na Nadbałtyckim Festiwalu Orkiestr Dętych w Gniewnie w 2016 i 2017 roku,
- Grand Prix na X Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie w 2018 roku,
- 1. miejsce oraz nagroda specjalna za przemarsz na III Tłuszczańskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w 2019 roku,
- nagroda za najlepszy koncert na III Festiwalu Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Szczecina w 2019 roku.
Harcerska Orkiestra Dęta co roku gra koncerty noworoczne z gwiazdą, podczas których gościła: Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Wójcickiego, Mieczysława Szcześniaka, Kubę Badacha, Janusza Radka oraz Natalię Kukulską. Dyrygentką jest phm. Magdalena Kubicka-Netka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Zespół prowadzi od 2002 roku, a batutę przejęła po swoim ojcu – hm. Jerzym Kubickim (to już trzecie pokolenie dyrygentów – Jan Kubicki zakładał HOD).

            Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa

...............................................................................................................................................................................................................................

11. Orkiestra Dęta przy OSP Męcina

     Kapelmistrz: Władysław Michura

Orkiestra powstała w 2010 r. z inicjatywy zarządu OSP Męcina. Od 2013 r. orkiestra brała udział w konkursach orkiestr dętych, gdzie zajmowała miejsca w eliminacjach do konkursu „Echo Trombity” w Nowym Sączu: 2013 r. – III miejsce, 2014 r. – I miejsce, 2015 r. – II miejsce, 2016 r. – II miejsce, 2017 r. – I miejsce.
W 2018 r. I miejsce oraz kwalifikacja orkiestry do „Echa Trombity” w Nowym Sączu, gdzie przyznano wyróżnienie I stopnia, a w 2019 r. – II miejsce.

          Orkiestra Dęta przy OSP Męcina

...............................................................................................................................................................................................................................

12. Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta z Tarnowskich Gór

     Kapelmistrz: Aleksander König

Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta działająca przy parafii OO. Kamilianów w Tarnowskich Górach to orkiestra, której początki sięgają lat 40 XX w., muzycy regularnie uświetniali wszystkie ważniejsze uroczystości kościelne w parafii. Największy rozwój zespołu nastąpił na przestrzeni ostatnich 10 lat (nowy nabór muzyków, wprowadzenie nowych instrumentów, cykliczne organizowanie warsztatów oraz prób sekcyjnych). Dzięki temu orkiestra stale podnosi warsztat muzyczny oraz systematycznie poszerza swój repertuar nieograniczając się już tylko do muzyki sakralnej- z powodzeniem wykonuje muzykę filmową, folkową, operową oraz rozrywkową. Kapelmistrzem orkiestry jest Aleksander König. Zespół chętnie angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne (przeglądy lokalne i zagraniczne) oraz organizuje własne. Wykonywane koncerty odbywają się w różnych lokalizacjach i mają zróżnicowany charakter oraz repertuar:
- plenerowe, odbywające się w tarnogórskim Parku Miejskim oraz okolicznych miejscowościach,
- noworoczne będące podsumowaniem okresu świąteczno-noworocznego (Kościół parafialny O.O Kamilianów oraz okoliczne kościoły),
-,,Koncerty Wiosenne’’ - tematyczne - mające miejsce w Tarnogórskim Centrum Kultury,
- Tarnogórska Noc Muzyczna, w Parku Piny w TG.
Orkiestra współpracuje z Urzędem Miejskim przy organizacji licznych imprez i festiwali. Od lat z powodzeniem bierze udział w Tarnogórskim Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda, jest Laureatem I miejsca (2016) i dwukrotnie II miejsca. Doskonale dopracowane występy zyskały uznanie ze strony słuchaczy, którzy docenili imponujące efekty pracy muzyków i profesjonalizm kapelmistrza Aleksandra Königa. Orkiestra stała się rozpoznawalna w regionie, czego efektem są koncerty, na których frekwencja wynosiła kilkaset osób, a koncert noworoczny wykonany bez publiczności, dzięki transmisji on-line, został wyświetlony ponad 20 tys. razy. Obecny skład orkiestry liczy 60 muzyków, co powoduje, że PKOD jest jedną z największych orkiestr na Górnym Śląsku. Cechą charakterystyczną zespołu jest wielopokoleniowość oraz fakt, że w zespole grają muzycy o różnym zaawansowaniu technicznym. Całościowo stanowimy świetnie zgrany zespół, ze świetną atmosferą we wspólnej pracy i w czasie spotkań.

           

...............................................................................................................................................................................................................................

13. Orkiestra Dęta OSP Iwanowice

      Kapelmistrz: Paweł Janiak

      wraz z Mażoretkami ARISE

      Instruktorka: Arleta Piotrowska

Orkiestra Dęta OSP Iwanowice powstała w 1900 r, kiedy Iwanowice należały do Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim. Liczyła wówczas 10 muzyków. Pierwszym kapelmistrzem był Iwan Dworzak. Dwukrotnie reaktywowana: po wojnie w 1945 r. oraz wiosną w 1998 roku.

Obecnym kapelmistrzem jest Paweł Janiak. Prezesem orkiestry jest Paweł Grabowski.

Na obecną chwilę zespół liczy 30 muzyków.

Od 2001 przy orkiestrze działa grupa Mażoretek, a obecnym choreografem jest Arleta Piotrowska. Zespół liczy 30 dziewcząt i podzielony jest na 2 sekcje wiekowe.

Orkiestra ma na swoim koncie wiele osiągnięć i odznaczeń, wymieniając m.in.:

- W 2000 r. z inicjatywy Orkiestry w Iwanowicach zorganizowano po raz pierwszy Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP.

- W 2002 r. zespół odznaczony został Złotą Odznaką Honorową III stopnia PolskiegonZwiązku Chórów i Orkiestr. - Od 2003 roku orkiestra należy do Ogólnopolskiej Kontraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr przy ZGPZCHiO.

- W 2015 roku została odznaczona Medalem „Zasłużony Dla Powiatu Kaliskiego”.

- Od 2008 roku orkiestra Dęta OSP Iwanowice co roku bierze udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie w województwie zachodniopomorskim.

- Od 2018 roku z inicjatywy orkiestry organizowany jest raz w roku Gminny Festiwal Orkiestr Dętych.

- W 2018 r. Orkiestra brała udział w Wielkim Plenerowym Koncercie Chórów i Orkiestr Dętych OSP Powiatu Kaliskiego i w ustanowieniu rekordu Polski we wspólnym odśpiewaniu „Roty” z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- W 2019 r. grupa Mażoretek działających przy orkiestrze Dętej OSP Iwanowice zdobyła Złoty Puchar i została laureatem Show Parady podczas 51. Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie.

- Także w 2019 r. orkiestra wzięła udział w Wojewódzko-Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Kaliszu.

- W 2020 r. Zarząd Powiatu Kaliskiego przyznał Nagrodę Honorową w dziedzinie kultury Prezesowi Orkiestry Dętej OSP Iwanowice – Pawłowi Grabowskiemu.

- W 2020 r. zespół został laureatem Brązowego Pasma Zdalnego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP 2020.

Ostatnie 20 lat szybkiego rozwoju orkiestry sprawiło, że znacznie wzbogacił się repertuar, powstały liczne tradycje orkiestralne, a między członkami stworzyły się szczególne więzi. Orkiestra ceni sobie sympatię społeczeństwa, współpracę z lokalnymi władzami, parafią oraz szkołą. Uczestniczy w przeglądach, festiwalach, uroczystościach kościelnych i świeckich, bierze udział w organizacji różnych festynów, koncertów i akcji charytatywnych.

Na uwagę zasługuje wielopokoleniowość orkiestry, najstraszy muzyk ma 80, a najmłodszy 10 lat. Orkiestra OSP Iwanowice od lat kształtuję i kreuje kulturę Iwanowic, jest muzyczną wizytówką Gminy Szczytniki.

             Orkiestra Dęta OSP Iwanowice

...............................................................................................................................................................................................................................

14. Orkiestra Dęta SILENZIO w Woli

Kapelmistrz: Piotr Olearczyk

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli założona została w 1998 roku. Jej pierwszym kapelmistrzem był Zygmunt Pyrek. Kolejnym kapelmistrzem był Marian Rypuła. Od lutego 2011 roku Orkiestra Dęta działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, a obowiązki kapelmistrza pełni Piotr Olearczyk. W styczniu 2015 roku orkiestra przyjęła nazwę Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio”. Obecnie w zespole jest ok. 45 osób. Próby orkiestry odbywają się dwa razy w tygodniu w Domu Kultury w Woli. .
Orkiestra gra nie tylko marsze czy pieśni kościelne, ale też hity znane z rozgłośni radiowych. Tradycją stały się Rychwalskie Impresje Muzyczne, w których orkiestra bierze udział od trzech lat. Odbywają się one co roku w drugi weekend września. Orkiestra bierze również udział w przeglądach orkiestr młodzieżowych i strażackich w regionie oraz na terenie całej Polski.
Do cwych osiągnięć zespół zalicza:
- I miejsce w kategorii Koncert Estradowy na 45. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, 2017 r.,
- wydanie płyty z utworami granymi przez orkiestrę, czerwiec 2017 r.,
- Srebrny Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 2016,
- Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 2015.

             

...............................................................................................................................................................................................................................

15. Orkiestra Dęta OSP w Polance Wielkiej

Kapelmistrz: Mariusz Płonka

Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka jest jedną z najstarszych orkiestr dętych województwa małopolskiego. Pierwsze wzmianki o istnieniu zespołu odnotowano w 1911 roku.
Orkiestra odgrywa ważną rolę w propagowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej wśród społeczności lokalnej. Bierze udział we wszystkich uroczystościach świeckich i kościelnych na terenie gminy. Zespół koncertuje również w ościennych miejscowościach, na terenie kraju i poza jego granicami (m.in. Niemcy, Słowacja, Belgia).
W roku 1980 kierownictwo nad Orkiestrą objął kapelmistrz Jan Jarosz, który przez 39 lat nieprzerwanie prowadził zespół. Od czerwca 2019 roku, kapelmistrzem i kierownikiem Orkiestry jest Mariusz Płonka.
Pierwszy sukces orkiestry odnotowano w 1983 roku na Przeglądzie Orkiestr Dętych Województwa Bielskiego w Brennej, gdzie orkiestra zajęła II miejsce. Konkurs ten zapoczątkował coraz większe sukcesy Orkiestry. Do ostatnich z nich należą:
- Pierwsze miejsca w Powiatowych Przeglądach Orkiestr Dętych o puchar Wójta Gminy Polanka Wielka, w latach 2015- 2018.
- W 2017 r. na Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu Orkiestra zajęła II miejsce. Rok później na tym Festiwalu Orkiestra zdobyła I miejsce w grupie Orkiestr Dętych OSP.
- W 2019 r. Orkiestra prezentowała swoje umiejętności podczas powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych o puchar Wójta Gminy Polanka Wielka, zajmując II miejsce, oraz brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Szerzynach, gdzie zajęła 3 miejsce.
- W 2020 r. orkiestra uczestniczyła w ogólnopolskim przeglądzie orkiestr OSP, gdzie zajęła 2 miejsce na 31 orkiestr biorących udział w przeglądzie.
W 2008 roku członkowie Orkiestry podjęli decyzję o rozpoczęciu pracy nad Musztrą Paradną. Tamburmajorem został wtedy prezes Orkiestry- Krzysztof Ziaja. Układ przygotowany przez muzyków został wielokrotnie doceniany na różnych konkursach i przeglądach. Należą do nich między innymi:
- I miejsce na 20. Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Polanicy Zdroju w 2008 roku.
- I miejsce na 21. Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych Strażackich w Wadowicach w 2010 roku.
- W 2011 roku na Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” przyznano orkiestrze nagrodę specjalną za pokaz musztry paradnej. W tym samym roku podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Strażackich w Krynicy- Zdroju orkiestra zdobyła III miejsce za pokaz musztry paradnej.
- W 2013 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Wiśle Orkiestrze dętej OSP Polanka Wielka przyznano III miejsce w kraju w pokazie musztry paradnej.

W Orkiestrze swoje muzyczne pasje realizuje ponad 50 osób.

                

...............................................................................................................................................................................................................................

16. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

     Kapelmistrz: Tomasz Janusz

Młodzieżowa Orkiestra Dęta kontynuuje tradycje Strażackiej Orkiestry Dętej z Ligoty.
W maju 1949 r. w ówczesnej gminie Ligota k. Bielska-Białej wśród młodzieży – absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ligocie zakiełkowała myśl założenia orkiestry dętej.
Pierwszym kapelmistrzem został kierownik szkoły podstawowej – Andrzej Kuś, kolejnymi: Ludwik Kuś, Józef Kłaptocz, Adam Adamczyk, Zenon Płosa, Leopold Skupień, Krystian Hajnas, Piotr Olearczyk, a obecnie orkiestrę prowadzi – Tomasz Janusz.
W 2005 roku przy orkiestrze naukę rozpoczęło kilkoro młodych muzyków i właśnie od tego roku zespół funkcjonuje pod nazwą Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a następnie patronat nad zespołem Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, przy którym działa do dnia dzisiejszego.
Do ostatnich ważniejszych wydarzeń orkiestra zalicza:
- 2016 r. – Srebrny Dyplom w Konkursie Musztry Orkiestrowej, Złoty Dyplom w Konkursie Estradowym, Grand Prix festiwalu z najwyższą zdobytą liczbą punktów, Puchar dla najlepszego kapelmistrza, Puchar dla najlepszego zespołu oddziału bielskiego PZChiO na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2016;
- 2017 r. – koncert podczas uroczystości Intronizacji nowej Rady Królewskiej Bractwa Kurkowego w Pszczynie;
- 2019 r. - Grand Prix 28. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Lira w Rybniku oraz nagroda specjalna dla najlepszej solistki festiwalu – Marty Wajdziak i nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta festiwalu - Tomasza Janusza.

            Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

...............................................................................................................................................................................................................................

17. Roman Marczyński Big Band
     Kapelmistrz: Roman Marczyński

Zespół składa się z profesjonalnych muzyków ze śląska i z małopolski. Z zespołem występuje vocalista Rafał Żur.
Bandleaderem jest pedagog muzyczny mgr Roman Marczyński, Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym - Muzyka Współczesna i Jazz. Jest także nauczycielem gry na trąbce w Szkole Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Współpracuje m.in. z eM Band Jaworzno, Big Band Małopolski, jak również z Teatrem Witkacego w Zakopanem, a także z zespołem Czerwie. Uczestniczył w Koncercie pod kierunkiem Adama Sztaby podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, a także w I edycji Wodecki Twist Festival pod batutą Krzysztofa Herdzina.

        Roman Marczyński Big Band

...............................................................................................................................................................................................................................

18. Orkiestra Dęta OSP w Roczynach

     Kapelmistrz: Roman Marczyński

Orkiestra Roczyny jest jedną z najstarszych Orkiestr Dętych w Polsce. W tym roku obchodzi 150-lecie swojego istnienia. Orkiestra zapewnia oprawę muzyczną wszystkich uroczystości państwowych, patriotycznych, gminnych, kościelnych na terenie Gminy Andrychów. Często występuje również na terenie powiatu wadowickiego i w sąsiednich powiatach. Zespół występował poza granicami Polski m.in. na Ukrainie, w Niemczech oraz w Holandii. W 2010 roku zostało założone Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach, którego Prezesem został Zbigniew Janosz. W swoim repertuarze Orkiestra posiada utwory klasyczne, rozrywkowe, popowe, jazzowe, znane z radia i telewizji, jak również utwory tradycyjne o charakterze wirtuozowskim z repertuaru Vlado Kumpana, polki, marsze. Orkiestrę Roczyny często możemy usłyszęć w radiu RMF FM w piątki o godzinie 14:00 na rozpoczęcie programu "Lepsza połowa Dnia".

Najważniejsze osiągnięcia Orkiestry:

- III miejsce – Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”;

- I miejsce w XXXIII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych "Echo Trombity" w Nowym Sączu w kategorii Orkiestra OSP;

- wyróżnienie w 53. Festiwalu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej-Michałowice-Więcławice.

Kapelmistrzem Orkiestry od 2008 roku jest pedagog muzyczny mgr Roman Marczyński, Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym - Muzyka Współczesna i Jazz.

Orkiestra z okazji Jubileuszu 150-lecia istnienia w tym roku planuje wydać swoją II płytę oraz Kronikę Orkiestry, która będzie pamiątką dla następnych pokoleń. Muzyka łączy pokolenia - w Orkiestrze najmłodszy członek ma 3 lata, a najstarszy przeszło 90.

         Orkiestra Dęta OSP w Roczynach