Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Konkursy

Konkurs Estradowy 

Miejsce: Bielsko-Biała, estrada plenerowa lub online.

Termin konkursu stacjonarnego: 5 czerwca 2021 roku.

Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 1 czerwca 2021 roku.

 

1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

A – orkiestry dęte,

B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji stacjonarnego konkursu (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Czas prezentacji online od 10 do 15 min.  Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań w konkursie stacjonarnym i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach lub online.

Termin konkursu stacjonarnego: 6 czerwca 2021 roku.

Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 1 czerwca 2021 roku.

 

1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

A – orkiestry dęte,

B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

3. Czas prezentacji stacjonarnego konkursu (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Czas prezentacji online od 10 do 15 min.  Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

4. O kolejności przesłuchań w konkursie stacjonarnym i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Konkurs Musztry Orkiestrowej

Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy

Termin: 6 czerwca 2021 roku.

1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.

2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu maksymalnie 5 minut.

3. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.

4. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.