Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Konkursy

Konkurs estradowy
Miejsce: Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej
Termin: 3 czerwca 2023 roku.
1. Laureat Grand Prix Festiwalu z 2022 roku nie może brać udziału w konkursie.
2. Zespół może wziąć udział w konkursie stacjonarnym lub online.
3. Zespół zakwalifikowany do konkursu zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur (w formacie PDF) utworów konkursowych lub głosów dyrekcyjnych do 12 maja 2023 roku.
4. Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego (link do nagrań) upływa 29 maja 2023 roku. Nagranie powinno być zrealizowane na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA (nagranie z 2023 roku).
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,
B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)
6. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.
7. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.
8. Czas prezentacji utworów konkursowych (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.
9. O kolejności przesłuchań w konkursie decydują Organizatorzy.
10. Orkiestry uczestniczące w konkursie stacjonarnym zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy). Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów.
11. Zespoły nagrodzone w konkursie są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.
 

Konkurs musztry i mażoretek
Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy.
Termin: 4 czerwca 2023 roku.
1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, mażoretki, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.
2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej i mażoretek zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu maksymalnie 5 minut.
3. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.
4. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.
5. Zespoły nagrodzone w konkursie są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.