Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Wyniki Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2017

2017-06-05

 

XIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA dobiegł końca. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone. W tegorocznej edycji festiwalu uczestniczyło osiem orkiestr z kraju oraz z Czech i Łotwy.
W Konkursie Estradowym, który odbył się 3 czerwca w Bielsku-Białej zaprezentowały się następujące zespoły: Tingle Tangle Band z Pisarzowic – kapelmistrz: Marcin Słonina, Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel, Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult, Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki.
Ponadto z pozakonkursowym koncertem wystąpił ubiegłoroczny laureat Festiwalu - Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach – kapelmistrz: Tomasz Janusz.
W Przeglądzie o Puchar Starosty Bielskiego, który odbył się 4 czerwca w Kozach zaprezentowały się: Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki, Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel, Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný, Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka, Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult.
W prezentacjach Konkursu Musztry Orkiestrowej, które odbyły się 4 czerwca w Jasienicy wystąpiły: Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel, Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns oraz Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

Ale Festiwal ZŁOTA TRĄBKA to nie tylko rywalizacja, to również wspólne muzykowanie połączonych orkiestr oraz koncerty plenerowe zespołów, które w tegorocznej edycji odbyły się w Bielsku-Białej, Rudzicy, Jaworzu, Jasienicy i Kozach.

Oto jak jury czternastej edycji Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA oceniło występy zespołów orkiestrowych w poszczególnych konkursach:

Konkurs Estradowy

Jury w składzie:
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim Fryderyka Chopina prowadzi klase? puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej,
dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor,
płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych, oceniało: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu 6 orkiestr zgłoszonych do Konkursu Estradowego Jury przyznało:
- w kategorii A -orkiestry dęte:

BRĄZOWY DYPLOM dla Orkiestry Dętej „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka,

SREBRNY DYPLOM dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,

ZŁOTY DYPLOM dla Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Furioso” –kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki,

ZŁOTY DYPLOM dla Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns.

- w kategorii B - Pokrewne Formacje Instrumentalne:

SREBRNY DYPLOM otrzymał Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz– kapelmistrz: Rafał Krywult,

ZŁOTY DYPLOM przypadł Tingle Tangle Band z Pisarzowic – kapelmistrz: Marcin Słonina,

Zwycięzcą Konkursu Estradowego został zespół Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns.

 

Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Po wysłuchaniu 6 zespołów orkiestrowych w Przeglądzie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego postanowiło przyznać następujące nagrody:

- w kategorii A - orkiestry dęte:

BRĄZOWY DYPLOM dla Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns,

BRĄZOWY DYPLOM otrzymała Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka,

SREBRNY DYPLOM dla Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki,

ZŁOTY DYPLOM dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,

ZŁOTY DYPLOM dla zespołu Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

- w kategorii B - Pokrewne Formacje Instrumentalne:

ZŁOTY DYPLOM otrzymał Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz– kapelmistrz: Rafał Krywult.

Zwycięzcą Przeglądu Powiatowego o Puchar Starosty Bielskiego został zespół Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

 

Konkurs Musztry Orkiestrowej

Jury w składzie:
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk, dr Orlin Bebenow, płk dr Paweł Lewandowski oraz mgr Andrzej Kucybała – dyrygent, wieloletni dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, oceniało widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po obejrzeniu prezentacji 4 orkiestr zgłoszonych do konkursu musztry orkiestrowej Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

BRĄZOWY DYPLOM dla zespołu Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný,

SREBRNY DYPLOM otrzymał zespół Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns,

ZŁOTY DYPLOM dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,

ZŁOTY DYPLOM otrzymała Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki.

Puchar Wójta Gminy Jasienica dla zwycięscy konkursu musztry orkiestrowej otrzymała Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki.

Ponadto przyznano dwie NAGRODY SPECJALNE:

- dla zespołu mażoretek przy Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný

oraz

- dla tamburmajor Joanny Wilk z Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki.

 

Festiwalowe Jury przyznało również nagrody i wyróżnienia:

Puchar Wójta Gminy Jasienica dla najlepszego zespołu zagranicznego otrzymał zespół – Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

Puchar Wójta Gminy Kozy dla najlepszego zespołu polskiego otrzymała Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki.

Puchar Prezesa PZChiO oddział Bielsko-Biała dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel.

Puchar Starosty Powiatu Bielskiego dla najlepszego kapelmistrza Przeglądu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego otrzymał kapelmistrz Ivo Lacný.

Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej dla najlepszego kapelmistrza Konkursu Estradowego otrzymał kapelmistrz Don?ts Veikš?ns.

Puchar Jacka Falfusa – posła na Sejm RP dla najlepszego zespołu młodzieżowego otrzymał Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

Nagroda Domu Kultury w Kozach dla najmłodszego uczestnika Festiwalu otrzymała Annija Ilienko z Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns.

 

Po analizie protokołów XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Konkursu Estradowego, Przeglądu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oraz Konkursu Musztry Orkiestrowej Jury stwierdziło, iż

zdobywcą Grand Prix Festiwalu zostaje Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki.

 

„Jury docenia duży wkład kapelmistrzów, instruktorów, muzyków orkiestr w przygotowanie programów estradowych. Gratuluje zaangażowania i determinacji w procesie edukacji muzycznej.
Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkową atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.”

 

Na podstawie protokołów konkursów

XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRABKA 2017
Oprac. Anna Czaplińska-Syjota
Szczegółowy program Festiwalu 2017

2017-05-10

 

3 czerwca (sobota)

Bielsko-Biała

godz. 11.00-14.00 – Konkurs Estradowy – Park Słowackiego, estrada przy Bielskim Centrum Kultury

          11.00-11.20 – Tingle Tangle Band z Pisarzowic – kapelmistrz: Marcin Słonina

          11.25-11.45 – Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka

          11.50-12.10 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel

          12.15-12.35 – Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult

          12.40-13.00 – Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns

          13.05-13.25 – Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki

          13.30-14.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach – kapelmistrz: Tomasz Janusz

godz. 14.00 – próba połączonych orkiestr – Park Słowackiego

godz. 15.30 – Koncert połączonych orkiestr – Rynek,

godz. 16.30-17.00 – Parada orkiestr – Rynek → ul. J. Słowackiego → Bielskie Centrum Kultury,

godz. 18.00 – Koncert plenerowy – Park Słowackiego

          18.00-18.30 Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns,

          18.30-19.00 Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki.

 

Rudzica

godz. 18.00 – Koncert plenerowy – amfiteatr przy Filii Gminnego Ośrodka Kultury

Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach – kapelmistrz: Tomasz Janusz

 

Jaworze

godz. 18.30 – Koncert plenerowy – amfiteatr przy ul. Wapienickiej

           18.30-19.00 Tingle Tangle Band z Pisarzowic – kapelmistrz: Marcin Słonina

           19.00-19.30 Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka

 

4 czerwca (niedziela)

Kozy

godz. 12.30 – Parada orkiestr – ul. Szkolna

godz. 13.00-15.00 – Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego – estrada przy ul. Szkolnej

       13.00-13.20 – Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki,

           13.25-13.45 – Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns,

           13.50-14.10 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,

           14.15-14.35 – Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný,

           14.40-15.00 – Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka,

           15.05-15.25 – Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult.

 

godz. 15.45 – Koncert plenerowy – estrada przy ul. Szkolnej

           15.45-16.15 Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka,

           16.15-16.45 – Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult,

godz. 18.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel.

 

Jasienica

Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny „Drzewiarz”

godz. 16.00 – Konkurs Musztry Orkiestrowej

        16.00- 16.10 – Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki,

           16.15-16.25 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,

           16.30-16.40 – Gulbenes M?zikas Skolas P?t?ju Or?estris (Łotwa) – kapelmistrz: Don?ts Veikš?ns,

           16.45-16.55 – Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

godz. 17.00 – Koncert plenerowy

godz. 17.00-17.30 – Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki,

godz. 17.30-18.00 – Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

godz. 18.00 – Ogłoszenie wyników i koncert laureatów.

 

                                                Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
Zespoły zakwalifikowane do XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2017

2017-03-20

 

NAZWA ZESPOŁU

 KAPELMISTRZ 

 KATEGORA 

KONKURS ESTRADOWY 

KONKURS MUSZTRY ORKIESTROWEJ 

PRZEGLĄD ORKIESTR O PUCHAR STAROSTY  BIELSKIEGO 

KONCERTY FESTIWALOWE 

TIANGLE-TANGLE BAND

Pisarzowice/Polska

MARCIN    SŁONINA

        B

       TAK

            NIE

        NIE

         TAK

ORKIESTRA DĘTA „GLORIETA”

Jaworze/Polska

STANISŁAW SOJKA

         A

        TAK

           NIE

        TAK

        TAK

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA

Kozy/Polska

STANISŁAW WRÓBEL

       A

       TAK

         TAK

      TAK

        TAK

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ Příbor/Czechy

IVO LACNÝ

       A

        NIE

         TAK

      TAK

        TAK

NIEZALEŻNY ZESPÓŁ MIŁOŚNIKÓW MUZYKI

Kozy/Polska

RAFAŁ KRYWULT

        B

        TAK

           NIE

      TAK

        TAK

GULBENES M?ZIKAS SKOLAS P?T?JU OR?ESTRIS

Gulbene/Łotwa

DON?TS VEIKŠ?NS

        A

        TAK

          TAK

      TAK

        TAK

KOZIENICKA MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA "FURIOSO"

Kozienice/Polska

ZDZISŁAW WŁODARSKI, KAMIL ŻARNECKI

        A         TAK            TAK        TAK         TAK

MŁODZIEŻOWA

ORKIESTRA DĘTA

MDK

W CZECHOWICACH

-DZIEDZICACH

Ligota/Polska

TOMASZ JANUSZ

        A       

      ----------

        ----------

     ----------

          TAK

 
Regulamin Festiwalu 2017

2016-12-08

 

Czekamy na zgłoszenia orkiestr do 15 marca 2017 r.

Program XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych

„Złota Trąbka” 2017

 

Sobota, 3 czerwca 2017 r.

Konkurs Estradowy – Bielsko-Biała – estrada przy Bielskim Centrum Kultury

Parada orkiestr w Bielsku-Białej

Koncerty plenerowe – Bielsko-Biała i miejscowości powiatu bielskiego

 

Niedziela, 4 czerwca 2017 r.

Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego – Kozy, estrada przy ul. Szkolnej

Konkurs musztry orkiestrowej – Jasienica – Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny DRZEWIARZ

Koncerty plenerowe – miejscowości powiatu bielskiego.

Zakończenie XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 2017 - Jasienica – Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny DRZEWIARZ

Ogłoszenie wyników Festiwalowych i koncert laureata.

 

                                                               ----------------- Program może ulec zmianie --------------------

Warunki uczestnictwa

1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne liczące nie mniej niż 8 muzyków (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.

2. W ramach Festiwalu organizowany jest Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego, w którym mogą uczestniczyć orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne.

3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 28 lutego 2017 roku 15 marca 2017 r.

4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu i nagrania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@kozy.pl.

5. Zespoły mogą uczestniczyć w Konkursie Estradowym i/lub Przeglądzie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub konkursie musztry orkiestrowej oraz obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach Festiwalu).

6. Zdobycie Grand Prix Festiwalu uwarunkowane jest udziałem zespołu w paradzie (3 czerwca 2017), konkursie musztry orkiestrowej (4 czerwca 2017) oraz minimum w jednym z pozostałych konkursów.

7. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań przesłanych pocztą elektroniczną lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu (nie starszych niż dwa lata).

8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (przegląd, konkurs i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 20 marca 2017 roku, www.festiwal.kozy.pl

9. Każdy zespół zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną dostarczone zakwalifikowanym zespołom na podany adres e-mail.

10. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.

11. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 7 kwietnia 2017 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

 

Organizatorzy zapewniają:

Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu.

Posiłek:

Opiekuna dla każdego zespołu podczas trwania Festiwalu.

 

Organizatorzy nie zapewniają:

Zwrotu kosztów podróży.

Pokrycia kosztów zakwaterowania i pozostałych posiłków.

 

Konkursy

 

Regulamin konkursów

1. Ubiegłoroczny laureat Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w konkursach.

2. Zespół zakwalifikowany do Konkursu Estradowego i Przeglądu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur utworów konkursowych do 7 kwietnia 2017 roku; partytury nie będą zwracane.

3. Orkiestry uczestniczące w konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr ulicami Bielska-Białej oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy). Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów, nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

4. Zespoły nagrodzone w konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

 

Zasady konkursów:

 

Konkurs Estradowy

Miejsce: Estrada plenerowa przy BCK w Bielsku-Białej

Termin: 3 czerwca 2017 r.

1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

                A – orkiestry dęte,

                B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min.

Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań i prezentacji  konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach

Termin: 4 czerwca 2017 r.

1. Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

                A  –  orkiestry dęte,

                B  –  pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Program konkursowy zespołu powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora polskiego.

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min.

Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań decydują Organizatorzy.

 

Konkurs musztry orkiestrowej

Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy

Termin: 4 czerwca 2017 r.

1. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu max. 5 minut.

2. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach  107 m x 62 m.

3. O kolejności przesłuchań i prezentacji  konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Regulamin Jury:

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.

2. Jury Konkursu Estradowego i Przeglądu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

3. Jury konkursu musztry orkiestrowej oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.

4. Oceny Jury są tajne.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Nagrody:

Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry orkiestrowej i pozostałych konkursów, w których brała udział.

Złoty Dyplom         – od 90 do 100 punktów.

Srebrny Dyplom    – od 75 do 89 punktów.

Brązowy Dyplom   – od 60 do 74 punktów.

Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.

Wyróżnienia:

 

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.

Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.

Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Organizatorzy Festiwalu:

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej

Dom Kultury w Kozach

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

Bielskie Centrum Kultury

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

 

Biuro Festiwalu:

Dom Kultury w Kozach

ul. Krakowska 2

43-340 Kozy

tel. 33 8174232

www.festiwal.kozy.pl

e-mail: festiwal@kozy.pl

 

Regulamin XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2017 (pdf) - KLIKNIJ

Karta zgłoszenia (doc) - KLIKNIJ

 


 

Wsparcie medialne:

Portal www.orkiestrydete.pl
GRAND PRIX FESTIWALU ZŁOTA TRĄBKA 2016

2016-06-14