Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Wyniki Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2016

2016-06-06

                                                                                                  

                                                                                          PROTOKÓŁ JURY

                                                                   Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych

                                             XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                              Kozy, Bielsko-Biała, Jasienica

                                                                                           4-5 czerwca 2016

Jury Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych:

Przewodniczący – prof. UMFC dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie

Członkowie:

- płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

- dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, menadżer i pedagog. Adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury orkiestr dętych i big-bandów.

Po wysłuchaniu 6 zespołów orkiestrowych w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych  ZŁOTA TRĄBKA 2016 postanowiło przyznać NAGRODY:

BRĄZOWY DYPLOM – 70 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł otrzymuje Burzej Brass Band, Kapelmistrz: Łukasz Gawełek

BRĄZOWY DYPLOM – 71 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł otrzymuje Blach Kapela przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, kapelmistrz: Krzysztof Uchyła

SREBRNY DYPLOM – 80 pkt. - wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 750 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, kapelmistrz: Stanisław Wróbel

SREBRNY DYPLOM – 82 pkt. - wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 750 zł otrzymuje Orkiestra Dęta GLORIETA z Jaworza, kapelmistrz: Stanisław Sojka

ZŁOTY DYPLOM – 97 pkt. wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz

ZŁOTY DYPLOM – 98 pkt. wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymuje Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz, dyrekcja: Rafał Krywult.

 

                                                                                          PROTOKÓŁ JURY

                                                                             Konkursu Musztry Orkiestrowej

                                            XIII Międzynarodowego  Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                            Kozy, Bielsko-Biała, Jasienica  

                                                                                      4 - 5 czerwca 2016 r.

Jury  w składzie:

Przewodniczący - mgr Andrzej Kucybała – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

Członkowie:

chor. Tomasz Stronias – tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Krakowie, absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku i Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Jerzy Waligóra – tancerz, pedagog tańca, choreograf

 

Jury konkursu musztry orkiestrowej oceniało widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po obejrzeniu prezentacji 6 orkiestr zgłoszonych do konkursu musztry orkiestrowej w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące punkty:

Lakitelek Fire Orchestra (Węgry), kapelmistrz: Ferenc Szőke - 50 punktów

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, kapelmistrz: Stanisław Wróbel - 57 punktów

Wielka Orkiestra Młodego Muzyka z Oświęcimia, kapelmistrz: Przemysław Drabczyk - 67 punktów - BRĄZOWY DYPLOM wraz z nagrodą pieniężną 500 zł

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz, kapelmistrz: Sławomir Łagodzki - 76 punktów - SREBRNY DYPLOM wraz z nagrodą pieniężną 750 zł

Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz - 78 punktów - SREBRNY DYPLOM wraz z nagrodą pieniężną 750 zł

Młodzieżowa Orkiestra MODREATO z Warki,  kapelmistrz: Artur Gębski - 100 punktów - ZŁOTY DYPLOM wraz z nagrodą pieniężną 1000 zł

 

                                                                                        PROTOKÓŁ JURY

                                                                                  Konkursu Estradowego

                                            XIII Międzynarodowego  Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                            Kozy, Bielsko-Biała, Jasienica  

                                                                                      4 - 5 czerwca 2016 r.

Jury Konkursu Estradowego w składzie:

przewodniczący – prof. UMFC dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie

członkowie:

- płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

- dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, menadżer i pedagog. Adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury orkiestr dętych i big-bandów.

Po wysłuchaniu 7 orkiestr zgłoszonych do konkursu estradowego w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii A - orkiestry dęte

BRĄZOWY DYPLOM – 60 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł – Orkiestra Dęta Mechnica Kamionka Kapelmistrz: Manfred Kudla

BRĄZOWY DYPLOM – 62 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł – Młodzieżowa Orkiestra Dęta TŁUSZCZ kap. Sławomir Łagodzki

BRĄZOWY DYPLOM – 70 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł – Lakitelek Fire Orchestra (Węgry), Kapelmistrz: Ferenc Szőke

SREBRNY DYPLOM – 75 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 700 zł – Młodzieżowa Orkiestra Dęta "SILENZIO" z Woli (Polska), Kapelmistrz: Piotr Olearczyk

SREBRNY DYPLOM – 75 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 700 zł – Wielka Orkiestra Młodego Muzyka z Oświęcimia Kapelmistrz: Przemysław Drabczyk

SREBRNY DYPLOM – 76 pkt. wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 700 zł – Młodzieżowa Orkiestra MODERATO z Warki, Kapelmistrz: Artur Gębski

ZŁOTY DYPLOM – 100 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 1000 zł – Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Polska), Kapelmistrz: Tomasz Janusz

Puchar dla najlepszego zespołu zagranicznego otrzymuje Lakitelek Fire Orchestra (Węgry), Kapelmistrz: Ferenc Szőke

Puchar dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego otrzymuje Tomasz Janusz - Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej MDK Czechowice-Dziedzice.

                                                                                      

                                                                                        PROTOKÓŁ JURY

                                            XIII Międzynarodowego  Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                            Kozy, Bielsko-Biała, Jasienica  

                                                                                      4 - 5 czerwca 2016 r.

Jury w składzie:

przewodniczący – prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie

członkowie:

- płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

- dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, menadżer i pedagog. Adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury orkiestr dętych i big-bandów.

- mgr Andrzej Kucybała – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

- chor. Tomasz Stronias – tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Krakowie, absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku i Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

- Jerzy Waligóra – tancerz, pedagog tańca, choreograf

 

Jury Festiwalu postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

- nagrodę rzeczową dla najmłodszego uczestnika festiwalu otrzymuje Sebastian Bal z Młodzieżowej Orkiestry Dętej MODERATO z Warki  

- wyróżnienie dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO, które otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz

- wyróżnienie dla najlepszego zespołu polskiego, które otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz

- wyróżnienie dla najlepszego zespołu młodzieżowego, które otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz

- wyróżnienie dla najlepszego kapelmistrza Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, otrzymuje kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Po analizie protokołów XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, konkursu estradowego, Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych oraz konkursu musztry orkiestrowej stwierdza, iż  zdobywcą Grand Prix Festiwalu z najwyższą średnią liczbą punktów – 178 wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1200 zł  otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Polska), Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

 

Nagrody pieniężne wyczerpują pulę nagród wynoszącą 13 300 zł.

Na szczególną uwagę tegorocznej edycji konkursu zasługuje wysoki poziom i widowiskowość pokazów musztry paradnej. Jury docenia duży wkład – kapelmistrzów, instruktorów  muzyków orkiestr w przygotowanie programów estradowych. Gratuluje zaangażowania i determinacji w procesie edukacji muzycznej.

Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów  XIII Międzynarodowego  Festiwalu Orkiestr Dętych za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkowa atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.

 
ZŁOTA TRĄBKA 2016

2016-05-25

 

                                Plakat - Festiwal ZŁOTA TRĄBKA 2016

                                                  Plakat Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2016 (pdf) - KLIKNIJ

                                                  Folder Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2016 (pdf) - KLIKNIJ
Jury Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2016

2016-05-11

 

Konkurs Musztry Orkiestrowej

mgr Andrzej Kucybała dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

chor. Tomasz Stronias – tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Krakowie, absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku i Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Jerzy Waligóra – tancerz, pedagog tańca, choreograf

 

Konkurs Estradowy i Powiatowy Przegląd Orkiestr

Dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie

Płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, menadżer i pedagog. Adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury orkiestr dętych i big-bandów.
Ramowy program Festiwalu

2016-04-06

 

Sobota, 4 czerwca 2016 r.

Konkurs Estradowy – Bielsko-Biała – estrada przy Bielskim Centrum Kultury

godz. 10.30 – spotkanie z kapelmistrzami

godz. 11.00-14.15 – przesłuchania konkursowe

 

Koncert plenerowy 

godz. 16.00-16:30 - Rynek, Bielsko-Biała - koncert połączonych orkiestr

 

Parada Orkiestr w Bielsku-Białej (Rynek → ul. Słowackiego → BCK)

godz. 16.30-17.30 – parada

 

Koncerty Plenerowe

godz. 18.00-19.00 – Bielsko-Biała – Galeria SFERA II

godz. 18.00-19.00 – Bielsko-Biała – estrada przy Bielskim Centrum Kultury

godz. 18.00-19.00 – Czechowice-Dziedzice – Galeria Stara Kablownia

godz. 18.00-19.30 – Jaworze – Amfiteatr przy ul. Wapienickiej

godz. 18.00-18.30 – Rudzica - Amfiteatr przy Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy

 

 

Niedziela, 5 czerwca 2016 r.

Powiatowy Konkurs Orkiestr – Kozy – estrada przy ul. Szkolnej

godz.11.30 – odprawa kapelmistrzów

godz.12.00 – parada orkiestr ul. Szkolną

godz.12.30-15.00 – przesłuchania konkursowe

 

Konkurs Musztry Orkiestrowej - Jasienica - Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny DRZEWIARZ

godz. 15.00-16.25 – konkursowe pokazy musztry orkiestrowej

 

Koncerty plenerowe

godz. 13:30-13:50 – Kozy – Park dworski

godz. 16.00-17.00 – Godziszka – teren rekreacyjny przy ul. Lipowej

godz. 16.30-17.15 – Jasienica - Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny DRZEWIARZ

godz. 17:30-18:00 – Kozy – estrada na placu targowym

 

Zakończenie XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2016 – Kozy, estrada przy ul. Szkolnej

godz. 18.00-19.00 – Ogłoszenie wyników konkursów Festiwalowych i koncert laureata.

 

 

                                    ----- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie -----
ZESPOŁY ZAKWALIFIKOWANE DO XIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH ZŁOTA TRĄBKA 2016

2016-03-10

 

NAZWA ZESPOŁU
KAPELMISTRZ
KATEGORIA
KONKURS
ESTRADOWY
KONKURS
MUSZTRY
ORKIESTROWEJ
POWIATOWY
PRZEGLĄD
ORKIESTR
KONCERTY
FESTIWALOWE
BURZEJ
BRASS BAND
POLSKA
ŁUKASZ
GAWEŁEK
B
NIE
NIE
TAK
TAK
LAKITELEK FIRE
ORCHESTRA
WĘGRY
FERENC
SZŐKE
A
TAK
TAK
NIE
TAK
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA
MODERATO WARKA
POLSKA
ARTUR
GĘBSKI
A
TAK
TAK
NIE
TAK
MŁODZIEŻOWA
ORKIESTRA DĘTA
MDK
W CZECHOWICACH
-DZIEDZICACH
POLSKA
TOMASZ
JANUSZ
A
TAK
TAK
TAK
TAK
MŁODZIEŻOWA
ORKIESTRA DĘTA
„SILENZIO” W WOLI
POLSKA
PIOTR
OLEARCZYK
A
TAK
NIE
NIE
TAK
MŁODZIEŻOWA
ORKIESTRA DĘTA
TŁUSZCZ
POLSKA
SŁAWOMIR
ŁAGOCKI
A
TAK
TAK
NIE
TAK
NIEZALEŻNY ZESPÓŁ
MIŁOŚNIKÓW MUZYKI
POLSKA
 -
B
NIE
NIE
TAK
TAK
ORKIESTRA DĘTA
„GLORIETA”
Z JAWORZA
POLSKA
STANISŁAW
SOJKA
A
NIE
NIE
TAK
TAK
ORKIESTRA DĘTA
MECHNICA–KAMIONKA
POLSKA
MANFRED
KUDELA
A
TAK
NIE
NIE
TAK
WIELKA ORKIESTRA
MŁODEGO MUZYKA
OŚWIĘCIM
POLSKA
PRZEMYSŁAW
DRABCZYK
A
TAK
TAK
NIE
TAK
ORKIESTRA DĘTA
OSIEK
POLSKA
LESZEK
GÓRKIEWICZ
A
TAK
NIE
NIE
TAK
ZESPÓŁ
„BLACH KAPELA”
Z JASIENICY
POLSKA
TADEUSZ
ROZUMEK,
KRZYSZTOF
UCHYŁA
B
NIE
NIE
TAK
TAK
MŁODZIEŻOWA
ORKIESTRA
DĘTA Z KÓZ
POLSKA
STANISŁAW
WRÓBEL
A
NIE
TAK
TAK
TAK
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w kwalifikacji zespołów.