Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

O festiwalu

XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 2023

Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica

Przed ponad dwudziestoma laty los zetknął ze sobą nieżyjącego już Kazimierza Fobera, a ówczesnego prezesa bielskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z Jackiem Falfusem, sprawującym urząd Wójta Gminy Kozy. Spotkanie to zaowocowało zorganizowaniem imprezy, która zgromadziła na estradzie w Kozach 10 zespołów orkiestrowych na przeglądzie o niewielkim zasięgu. Już wówczas zrodziły się marzenia o przyszłym festiwalu orkiestr dętych. Kolejne lata przyniosły próbę stopniowego rozszerzania zasięgu, a sama impreza została dumnie nazwana Festiwalem Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA.

Piotr Jakóbiec – ówczesny prezes bielskiego oddziału PZChiO – wyznaczył imprezie ramy międzynarodowe. Dwanaście lat temu po raz pierwszy w nazwie Festiwalu pojawiło się słowo „międzynarodowy”. Na estradach festiwalowych (w Kozach, Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego) stawały orkiestry z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy i oczywiście Polski.
Udział młodzieży w składach zespołów orkiestrowych, oraz żywiołowość orkiestr młodzieżowych nadały Festiwalowi niepowtarzalny styl, a sami jurorzy wielokrotnie podkreślali wysoki poziom zespołów.

W tym roku Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” odbędzie się w:

W programie Festiwalu znajdują się: konkurs estradowy, konkurs musztry orkiestrowej, Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oraz koncerty festiwalowe organizowane w Bielsku-Białej i miejscowościach powiatu bielskiego.

Organizatorom zależy na tym, by impreza pomagała podnosić umiejętności uczestniczącym zespołom, kapelmistrzom i dyrygentom, ale również, by była okazją do artystycznej rywalizacji zespołów od młodzieżowych do seniora.

Dziś Festiwal to nie tylko okazja do konfrontacji zespołów orkiestrowych, to także spotkania, koncerty rozrywkowe, okazja do promowania młodych muzyków i nawiązywania kontaktów.

XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych "Złota Trąbka" odbędzie się w dniach od 3 do 4 czerwca 2023 roku.

Organizatorzy:
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
Dom Kultury w Kozach
Bielskie Centrum Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Gminy Powiatu Bielskiego