Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Zespoły zakwalifikowane na festiwal ZŁOTA TRĄBKA 2022

2022-04-11

 

Szanowni Państwo!

Rada Artystyczna Festiwalu zakwalifikowała do tegorocznej edycji Festiwalu zespoły w następująco:

 

Konkurs internetowy:

Wielka Orkiestra Młodych Muzyków z Oświęcimia

MOD OSP Dzwono-Sierbowice

Miejskiej Orkiestry Dętej w Suchej Beskidzkiej

Orkiestra OSP Chocznia

Rymanowska Orkiestra Dęta

 

Konkursy stacjonarne:

- Konkurs Estradowy:

Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice

Orkiestra Miasta Oświęcim

Orkiestra Dęta przy OSP Męcina

Orkiestra Dęta OSP Miedźno

Lakiteleki Tűzoltózenekar  (Węgry)

 

- Konkurs o Puchar Starosty Bielskiego:

Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice

Orkiestra Miasta Oświęcim

Orkiestra Dęta przy OSP Męcina

Orkiestra Dęta Strzebiń

Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta Tarnowskie Góry

Lakiteleki Tűzoltózenekar  (Węgry)

 

- Z uwagi na zgłoszenie tylko jednego zespołu, w Konkursie Musztry nie zostanie przeprowadzona ocena.

 

- Koncerty pozakonkursowe (stacjonarne):

Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka

Mażoretki Queen Steep

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice

Orkiestra Dęta OSP Miedźno

Orkiestra Miasta Oświęcim

Orkiestra Dęta przy OSP Męcina

Orkiestra Dęta Strzebiń

Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta z Tarnowskich Gór

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz

Lakiteleki Tűzoltózenekar  (Węgry)

Orkiestra Dęta z Mazańcowic

 

Gratulujemy! Do zobaczenia na festiwalu!
Przedłużony termin składania zgłoszeń

2022-03-31

 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne zapytania oraz możliwość zakwalifikowania większej liczby zespołów, Organizatorzy postanowili przedłużyć termin składania kart zgłoszeń na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA do piątku - 8 kwietnia 2022 r.

Informacja o zakwalifikowanych zespołach udostępniona zostanie na naszej stronie w poniedziałek - 11 kwietnia 2022.

Czekamy i zapraszamy do udziałuy w "Złotej Trąbce" 2022.
XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2022

2022-02-14

 

Zapraszamy zespoły orkiestrowe oraz mażoretkowe do kolejnej edycji

Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA,

który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2022 r.

 

Regulamin:

XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

„Złota Trąbka” 2022

Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica – 4-5 czerwca 2022 roku

 

Cele Festiwalu:

 

Warunki uczestnictwa

1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.

2. Forma Festiwalu jest hybrydowa: w formie stacjonarnej oraz internetowej.

3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 18 marca 2022 roku.

4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu – minimum 1,5 Mb + nagrania, link do nagrań lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu – nie starszych niż dwa lata) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@dk.kozy.pl.

5. Zespoły mogą uczestniczyć

Udział w stacjonarnych konkursach wyklucza udział w konkursach internetowych.

6. Zdobycie Grand Prix Festiwalu uwarunkowane jest stacjonarnym udziałem zespołu w paradzie, konkursie musztry oraz minimum w jednym z pozostałych konkursów.

7. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań.

8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (konkursy i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 31 marca 2022 roku, www.festiwal.kozy.pl

9. Każdy zespół zgłoszony do stacjonarnych konkursów zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną wysłane przez organizatorów zakwalifikowanym zespołom pocztą e-mail na wskazany w karcie zgłoszenia adres kontaktowy.

10. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.

11. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 8 kwietnia 2022 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

13. Wszelkie materiały (zdjęcia promocyjne, nagrania, partytury, teksty) przekazane Organizatorowi Festiwalu przez zgłaszającego Orkiestrę do udziału w Festiwalu muszą być pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. autorzy tekstów, zdjęć, nagrań audiowizualnych zgodzili się na publikację, a osoby widoczne na zdjęciach oraz nagraniach wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków), a ich przekazanie uznaje się za zgodę udzieloną Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów do realizacji festiwalu i jego kolejnych edycji (w tym publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych imprezy na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji).

 

Regulamin konkursów

1. Laureat Grand Prix Festiwalu z 2021 roku nie może brać udziału w konkursach.

2. Zespół zakwalifikowany do stacjonarnych konkursów Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub do koncertów konkursowych w formie nagrań audiowizualnych zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur (preferowane w wersji elektronicznej) utworów konkursowych lub głosów dyrekcyjnych do 8 kwietnia 2022 roku; partytury w wersji papierowej nie będą zwracane.

3. Orkiestry uczestniczące w stacjonarnych konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy). Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty.

4. Zespoły nagrodzone w stacjonarnych konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

 

Zasady konkursów:

1. Konkurs Estradowy

Miejsce: Bielsko-Biała, estrada plenerowa lub online.

Termin konkursu stacjonarnego: 4 czerwca 2022 roku.

Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 30 maja 2022 roku.

Nagranie powinno być zrealizowane na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA, nagrane w 2022 roku.

 

1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

A – orkiestry dęte,

B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji stacjonarnego konkursu (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Czas prezentacji online od 10 do 15 min.  Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań w konkursie stacjonarnym i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach lub online.

Termin konkursu stacjonarnego: 5 czerwca 2022 roku.

Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 30 maja 2022 roku.

Nagranie powinno być zrealizowane na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA, nagrane w 2022 roku.

 

1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,

B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

3. Czas prezentacji stacjonarnego konkursu (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Czas prezentacji online od 10 do 15 min.  Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

4. O kolejności przesłuchań w konkursie stacjonarnym i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Konkurs Musztry Orkiestrowej

Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy lub online.

Termin: 5 czerwca 2022 roku.

Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 30 maja 2022 roku.

Nagranie powinno być zrealizowane na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA, nagrane w 2022 roku.

 

1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.

2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu maksymalnie 5 minut.

3. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.

4. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Regulamin Jury:

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem festiwalu.

2. Jury Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

3. Jury konkursu musztry oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.

4. Oceny Jury są tajne.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Nagrody:

Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry i pozostałych stacjonarnych konkursów, w których wzięła udział.

Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów.

Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów.

Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów.

W konkursie stacjonarnym zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.

Laureaci konkursu online nie otrzymują nagród finansowych.

 

Wyróżnienia:
- dla najlepszego zespołu zagranicznego,
- dla najlepszego zespołu polskiego,
- dla najlepszego zespołu młodzieżowego,
- dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO,
- dla najlepszej grupy mażoretek,
- dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego,
- dla najlepszego kapelmistrza Konkursu o Puchar Starosty Bielskiego

- dla najlepszego zespołu festiwalowego online.

 

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Organizatorzy zapewniają:

1. Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu,

2. Pokrycie kosztów zakwaterowania dla zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej powyżej 200 km – obowiązuje kolejność zgłoszeń (noclegi będą dostępne po otrzymaniu dotacji z MKiDN).

3. Obiad:

4. Posiłek po koncertach plenerowych,

5. Opiekuna dla zespołu podczas trwania Festiwalu.

 

Organizatorzy nie zapewniają:

1. Zwrotu kosztów podróży.

2. Pokrycia kosztów zakwaterowania zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej mniej niż  200 km i pozostałych posiłków.

 

Program Festiwalu

4 czerwca 2022 r. – sobota

- Konkurs Estradowy

- Parada Orkiestr

5 czerwca 2022 r. – niedziela

- Warsztaty dla kapelmistrzów

- Konkurs o Puchar Starosty Bielskiego

- Konkurs Musztry Orkiestrowej

Ogłoszenie wyników i koncert laureatów Festiwalu

Zakończenie Festiwalu

 

Szczegółowy program zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem Festiwalu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie w celu dostosowania ich do obowiązujących wytycznych i obostrzeń.

 

Biuro Festiwalu:

Dom Kultury w Kozach

ul. Krakowska 2

 43-340 Kozy

woj. śląskie

tel.: +48 33 817 42 32

e-mail: festiwal@dk.kozy.pl

www.festiwal.kozy.pl

 

Organizatorzy:

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej

Dom Kultury w Kozach

Bielskie Centrum Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Gminy Powiatu Bielskiego

 

Karta zgłoszenia na XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2022 - (doc.) - kliknij, aby pobrać
Wyniki Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2021

2021-06-06

 

 

PROTOKÓŁ JURY
Konkursu Estradowego
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5 czerwca 2021 r.

Bielsko-Biała, 5 czerwca 2021 r.

 

Jury Konkursu Estradowego w składzie:

- prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej;

- dr hab. Jan Borowski – profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, dyrygent Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;

- dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor;

- Wiesława Kobiela – sekretarz Jury.

Oceniano: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu 12 orkiestr zgłoszonych do Konkursu Estradowego w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii A - Orkiestry Dęte:

BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Kapelmistrz: Piotr Kaczor.

BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Kapelmistrz: Dawid Zbijowski.

BRĄZOWY DYPLOM – 66 punktów - Orkiestra Dęta przy OSP Męcina, Kapelmistrz: Władysław Michura.

BRĄZOWY DYPLOM – 74 punkty – otrzymuje Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto z Rogoźnika, Kapelmistrz: Krzysztof Zając.

SREBRNY DYPLOM – 80 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą, Kapelmistrz: Wojciech Pompka.

SREBRNY DYPLOM – 85 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta SILENZIO w Woli, Kapelmistrz: Piotr Olearczyk.

ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów - Orkiestra Dęta OSP w Roczynach, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

ZŁOTY DYPLOM – 92 punkty – otrzymuje Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa Kapelmistrz: Magdalena Kubicka-Netka.

ZOTY DYPLOM – 94 punkty – otrzymuje Orkiestra Dęta Sobolów Kapelmistrz: Justyna Chmielek-Korbut.

ZŁOTY DYPLOM – 96 punktów - Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Kapelmistrz: Roman Hyla.

ZŁOTY DYPLOM – 100 punktów Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

W kategorii B – pokrewne formacje instrumentalne:

ZŁOTY DYPLOM - 100 punktów – otrzymuje Roman Marczyński Big Band - Kapelmistrz: Roman Marczyński

Dwa pierwsze miejsca ex aequo otrzymują Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Puchar Wójta Gminy Kozy wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2100 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała wraz z nagrodą pieniężną 2100 zł otrzymuje Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

                                                                                                      ***

PROTOKÓŁ JURY
Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5 czerwca 2021 r.

 

Po wysłuchaniu 14 zespołów orkiestrowych w Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2021 Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii A – Orkiestry Dęte:

BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów - otrzymuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Kapelmistrz: Piotr Kaczor.

BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów - otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Kapelmistrz: Dawid Zbijowski.

BRĄZOWY DYPLOM – 66 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta przy OSP Męcina, Kapelmistrz: Władysław Michura.

BRĄZOWY DYPLOM - 70 punktów – otrzymuje Gminna Orkiestra Dęta Kroczyce, Kapelmistrz: Tomasz Zawadzki.

SREBRNY DYPLOM – 80 punktów - otrzymuje Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą, Kapelmistrz: Wojciech Pompka.

SREBRNY DYPLOM – 85 punkt – otrzymuje Orkiestra Dęta SILENZIO w Woli, Kapelmistrz: Piotr Olearczyk.

ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów - Orkiestra Dęta OSP w Roczynach, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

ZŁOTY DYPLOM – 91 punktów - Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta - Tarnowskie Góry, Kapelmistrz: Aleksander König.

ZŁOTY DYPLOM – 94 punkty - Orkiestra Dęta Sobolów, Kapelmistrz: Justyna Chmielek-Korbut.

ZŁOTY DYPLOM – 96 punktów - Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kapelmistrz: Roman Hyla.

ZŁOTY DYPLOM – 99 punktów - otrzymuje Orkiestra Miasta Oświęcim, Kapelmistrz: Łukasz Jabcoń.

ZŁOTY DYPLOM – 99 punktów - Orkiestra Dęta OSP w Polance Wielkiej, Kapelmistrz: Mariusz Płonka.

ZŁOTY DYPLOM – 100 punktów - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

 

W kategorii B – Pokrewne Formacje Instrumentalne:

ZŁOTY DYPLOM - 100 punktów - otrzymuje Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

 

Puchar Starosty Bielskiego otrzymują ex aequo wraz z nagrodą pieniężną 1500 zł Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz oraz Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński.

                                                                        ***

PROTOKÓŁ JURY
Konkursu Musztry Orkiestrowej
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5 czerwca 2021 r.

 

Oceniano:
widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po obejrzeniu prezentacji 3 zespołów zgłoszonych do Konkursu Musztry Orkiestrowej w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

BRĄZOWY DYPLOM – 62 punkty - GRUPA TANECZNA - MAŻORETKI NEMEZIS z Hecznarowic, Instruktor mażoretek – Kinga Biba.

SREBRNY DYPLOM – 78 punktów - Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto z Rogoźnika, Kapelmistrz: Krzysztof Zając.

ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Kapemistrz: Piotr Kaczor „Big Bang” Gostyń, Instruktorki: Karina Jóźwiak, Pola Walinowicz.

Puchar Wójta Gminy Jasienica wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1500 zł dla najlepszej grupy mażoretek otrzymują Mażoretki „Big Bang” Gostyń, Instruktorki: Karina Jóźwiak, Pola Walinowicz.

                                                                                        ***

PROTOKÓŁ JURY
Wyróżnienia i Grand Prix
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5 czerwca 2021 r.

 

Jury Festiwalu postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

Puchar Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku-Białej dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Puchar Domu Kultury w Kozach dla najlepszego zespołu młodzieżowego otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Puchary Starosty Bielskiego dla najlepszego kapelmistrza Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 550 zł otrzymują exaeqo Łukasz Jabcoń - Kapelmistrz Orkiestry Miasta Oświęcim i Mariusz Płonka -kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Polance Wielkiej.

Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 700 zł otrzymuje Justyna Chmielek-Korbut - kapelmistrz Orkiestry Dętej Sobolów.

Nagrody Grand Prix nie przyznano.

Nagrody pieniężne wyczerpują pulę nagród wynoszącą 10500 zł.

Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkową atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.
Szczególne wyrazy uznania jury składa Prezesowi Oddziału Bielskiego PZChiO Panu Krzysztofowi Przemykowi za jego wyjątkowe zaangażowanie i ogromny wkład w propagowanie zespołowego muzykowania.
Folder ZŁOTEJ TRĄBKI 2021

2021-06-02

 

                                  Folder Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych - ZŁOTA TRĄBKA 2021 - online (pdf)

                                                                                                    - kliknij, aby pobrać