Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Szczegółowy program Festiwalu 2017

2017-05-10

 

3 czerwca (sobota)

Bielsko-Biała

godz. 11.00-14.00 – Konkurs Estradowy – Park Słowackiego, estrada przy Bielskim Centrum Kultury

          11.00-11.20 – Tingle Tangle Band z Pisarzowic – kapelmistrz: Marcin Słonina

          11.25-11.45 – Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka

          11.50-12.10 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel

          12.15-12.35 – Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult

          12.40-13.00 – Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns

          13.05-13.25 – Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki

          13.30-14.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach – kapelmistrz: Tomasz Janusz

godz. 14.00 – próba połączonych orkiestr – Park Słowackiego

godz. 15.30 – Koncert połączonych orkiestr – Rynek,

godz. 16.30-17.00 – Parada orkiestr – Rynek → ul. J. Słowackiego → Bielskie Centrum Kultury,

godz. 18.00 – Koncert plenerowy – Park Słowackiego

          18.00-18.30 Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns,

          18.30-19.00 Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki.

 

Rudzica

godz. 18.00 – Koncert plenerowy – amfiteatr przy Filii Gminnego Ośrodka Kultury

Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach – kapelmistrz: Tomasz Janusz

 

Jaworze

godz. 18.30 – Koncert plenerowy – amfiteatr przy ul. Wapienickiej

           18.30-19.00 Tingle Tangle Band z Pisarzowic – kapelmistrz: Marcin Słonina

           19.00-19.30 Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka

 

4 czerwca (niedziela)

Kozy

godz. 12.30 – Parada orkiestr – ul. Szkolna

godz. 13.00-15.00 – Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego – estrada przy ul. Szkolnej

       13.00-13.20 – Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki,

           13.25-13.45 – Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns,

           13.50-14.10 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,

           14.15-14.35 – Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný,

           14.40-15.00 – Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka,

           15.05-15.25 – Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult.

 

godz. 15.45 – Koncert plenerowy – estrada przy ul. Szkolnej

           15.45-16.15 Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka,

           16.15-16.45 – Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult,

godz. 18.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel.

 

Jasienica

Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny „Drzewiarz”

godz. 16.00 – Konkurs Musztry Orkiestrowej

        16.00- 16.10 – Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki,

           16.15-16.25 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,

           16.30-16.40 – Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns,

           16.45-16.55 – Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

godz. 17.00 – Koncert plenerowy

godz. 17.00-17.30 – Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki,

godz. 17.30-18.00 – Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

godz. 18.00 – Ogłoszenie wyników i koncert laureatów.

 

                                                Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
Zespoły zakwalifikowane do XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2017

2017-03-20

 

NAZWA ZESPOŁU

 KAPELMISTRZ 

 KATEGORA 

KONKURS ESTRADOWY 

KONKURS MUSZTRY ORKIESTROWEJ 

PRZEGLĄD ORKIESTR O PUCHAR STAROSTY  BIELSKIEGO 

KONCERTY FESTIWALOWE 

TIANGLE-TANGLE BAND

Pisarzowice/Polska

MARCIN    SŁONINA

        B

       TAK

            NIE

        NIE

         TAK

ORKIESTRA DĘTA „GLORIETA”

Jaworze/Polska

STANISŁAW SOJKA

         A

        TAK

           NIE

        TAK

        TAK

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA

Kozy/Polska

STANISŁAW WRÓBEL

       A

       TAK

         TAK

      TAK

        TAK

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ Příbor/Czechy

IVO LACNÝ

       A

        NIE

         TAK

      TAK

        TAK

NIEZALEŻNY ZESPÓŁ MIŁOŚNIKÓW MUZYKI

Kozy/Polska

RAFAŁ KRYWULT

        B

        TAK

           NIE

      TAK

        TAK

GULBENES MŪZIKAS SKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRIS

Gulbene/Łotwa

DONĀTS VEIKŠĀNS

        A

        TAK

          TAK

      TAK

        TAK

KOZIENICKA MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA "FURIOSO"

Kozienice/Polska

ZDZISŁAW WŁODARSKI, KAMIL ŻARNECKI

        A         TAK            TAK        TAK         TAK

MŁODZIEŻOWA

ORKIESTRA DĘTA

MDK

W CZECHOWICACH

-DZIEDZICACH

Ligota/Polska

TOMASZ JANUSZ

        A       

      ----------

        ----------

     ----------

          TAK

 
Regulamin Festiwalu 2017

2016-12-08

 

Czekamy na zgłoszenia orkiestr do 15 marca 2017 r.

Program XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych

„Złota Trąbka” 2017

 

Sobota, 3 czerwca 2017 r.

Konkurs Estradowy – Bielsko-Biała – estrada przy Bielskim Centrum Kultury

Parada orkiestr w Bielsku-Białej

Koncerty plenerowe – Bielsko-Biała i miejscowości powiatu bielskiego

 

Niedziela, 4 czerwca 2017 r.

Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego – Kozy, estrada przy ul. Szkolnej

Konkurs musztry orkiestrowej – Jasienica – Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny DRZEWIARZ

Koncerty plenerowe – miejscowości powiatu bielskiego.

Zakończenie XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 2017 - Jasienica – Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny DRZEWIARZ

Ogłoszenie wyników Festiwalowych i koncert laureata.

 

                                                               ----------------- Program może ulec zmianie --------------------

Warunki uczestnictwa

1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne liczące nie mniej niż 8 muzyków (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.

2. W ramach Festiwalu organizowany jest Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego, w którym mogą uczestniczyć orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne.

3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 28 lutego 2017 roku 15 marca 2017 r.

4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu i nagrania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@kozy.pl.

5. Zespoły mogą uczestniczyć w Konkursie Estradowym i/lub Przeglądzie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub konkursie musztry orkiestrowej oraz obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach Festiwalu).

6. Zdobycie Grand Prix Festiwalu uwarunkowane jest udziałem zespołu w paradzie (3 czerwca 2017), konkursie musztry orkiestrowej (4 czerwca 2017) oraz minimum w jednym z pozostałych konkursów.

7. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań przesłanych pocztą elektroniczną lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu (nie starszych niż dwa lata).

8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (przegląd, konkurs i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 20 marca 2017 roku, www.festiwal.kozy.pl

9. Każdy zespół zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną dostarczone zakwalifikowanym zespołom na podany adres e-mail.

10. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.

11. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 7 kwietnia 2017 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

 

Organizatorzy zapewniają:

Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu.

Posiłek:

Opiekuna dla każdego zespołu podczas trwania Festiwalu.

 

Organizatorzy nie zapewniają:

Zwrotu kosztów podróży.

Pokrycia kosztów zakwaterowania i pozostałych posiłków.

 

Konkursy

 

Regulamin konkursów

1. Ubiegłoroczny laureat Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w konkursach.

2. Zespół zakwalifikowany do Konkursu Estradowego i Przeglądu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur utworów konkursowych do 7 kwietnia 2017 roku; partytury nie będą zwracane.

3. Orkiestry uczestniczące w konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr ulicami Bielska-Białej oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy). Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów, nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

4. Zespoły nagrodzone w konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

 

Zasady konkursów:

 

Konkurs Estradowy

Miejsce: Estrada plenerowa przy BCK w Bielsku-Białej

Termin: 3 czerwca 2017 r.

1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

                A – orkiestry dęte,

                B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min.

Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań i prezentacji  konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach

Termin: 4 czerwca 2017 r.

1. Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

                A  –  orkiestry dęte,

                B  –  pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Program konkursowy zespołu powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora polskiego.

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min.

Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań decydują Organizatorzy.

 

Konkurs musztry orkiestrowej

Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy

Termin: 4 czerwca 2017 r.

1. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu max. 5 minut.

2. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach  107 m x 62 m.

3. O kolejności przesłuchań i prezentacji  konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Regulamin Jury:

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.

2. Jury Konkursu Estradowego i Przeglądu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

3. Jury konkursu musztry orkiestrowej oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.

4. Oceny Jury są tajne.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Nagrody:

Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry orkiestrowej i pozostałych konkursów, w których brała udział.

Złoty Dyplom         – od 90 do 100 punktów.

Srebrny Dyplom    – od 75 do 89 punktów.

Brązowy Dyplom   – od 60 do 74 punktów.

Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.

Wyróżnienia:

 

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.

Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.

Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Organizatorzy Festiwalu:

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej

Dom Kultury w Kozach

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

Bielskie Centrum Kultury

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

 

Biuro Festiwalu:

Dom Kultury w Kozach

ul. Krakowska 2

43-340 Kozy

tel. 33 8174232

www.festiwal.kozy.pl

e-mail: festiwal@kozy.pl

 

Regulamin XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2017 (pdf) - KLIKNIJ

Karta zgłoszenia (doc) - KLIKNIJ

 


 

Wsparcie medialne:

Portal www.orkiestrydete.pl
GRAND PRIX FESTIWALU ZŁOTA TRĄBKA 2016

2016-06-14

Wyniki Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2016

2016-06-06

                                                                                                  

                                                                                          PROTOKÓŁ JURY

                                                                   Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych

                                             XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                              Kozy, Bielsko-Biała, Jasienica

                                                                                           4-5 czerwca 2016

Jury Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych:

Przewodniczący – prof. UMFC dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie

Członkowie:

- płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

- dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, menadżer i pedagog. Adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury orkiestr dętych i big-bandów.

Po wysłuchaniu 6 zespołów orkiestrowych w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych  ZŁOTA TRĄBKA 2016 postanowiło przyznać NAGRODY:

BRĄZOWY DYPLOM – 70 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł otrzymuje Burzej Brass Band, Kapelmistrz: Łukasz Gawełek

BRĄZOWY DYPLOM – 71 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł otrzymuje Blach Kapela przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, kapelmistrz: Krzysztof Uchyła

SREBRNY DYPLOM – 80 pkt. - wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 750 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, kapelmistrz: Stanisław Wróbel

SREBRNY DYPLOM – 82 pkt. - wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 750 zł otrzymuje Orkiestra Dęta GLORIETA z Jaworza, kapelmistrz: Stanisław Sojka

ZŁOTY DYPLOM – 97 pkt. wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz

ZŁOTY DYPLOM – 98 pkt. wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymuje Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz, dyrekcja: Rafał Krywult.

 

                                                                                          PROTOKÓŁ JURY

                                                                             Konkursu Musztry Orkiestrowej

                                            XIII Międzynarodowego  Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                            Kozy, Bielsko-Biała, Jasienica  

                                                                                      4 - 5 czerwca 2016 r.

Jury  w składzie:

Przewodniczący - mgr Andrzej Kucybała – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

Członkowie:

chor. Tomasz Stronias – tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Krakowie, absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku i Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Jerzy Waligóra – tancerz, pedagog tańca, choreograf

 

Jury konkursu musztry orkiestrowej oceniało widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po obejrzeniu prezentacji 6 orkiestr zgłoszonych do konkursu musztry orkiestrowej w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące punkty:

Lakitelek Fire Orchestra (Węgry), kapelmistrz: Ferenc Szőke - 50 punktów

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, kapelmistrz: Stanisław Wróbel - 57 punktów

Wielka Orkiestra Młodego Muzyka z Oświęcimia, kapelmistrz: Przemysław Drabczyk - 67 punktów - BRĄZOWY DYPLOM wraz z nagrodą pieniężną 500 zł

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz, kapelmistrz: Sławomir Łagodzki - 76 punktów - SREBRNY DYPLOM wraz z nagrodą pieniężną 750 zł

Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz - 78 punktów - SREBRNY DYPLOM wraz z nagrodą pieniężną 750 zł

Młodzieżowa Orkiestra MODREATO z Warki,  kapelmistrz: Artur Gębski - 100 punktów - ZŁOTY DYPLOM wraz z nagrodą pieniężną 1000 zł

 

                                                                                        PROTOKÓŁ JURY

                                                                                  Konkursu Estradowego

                                            XIII Międzynarodowego  Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                            Kozy, Bielsko-Biała, Jasienica  

                                                                                      4 - 5 czerwca 2016 r.

Jury Konkursu Estradowego w składzie:

przewodniczący – prof. UMFC dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie

członkowie:

- płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

- dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, menadżer i pedagog. Adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury orkiestr dętych i big-bandów.

Po wysłuchaniu 7 orkiestr zgłoszonych do konkursu estradowego w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii A - orkiestry dęte

BRĄZOWY DYPLOM – 60 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł – Orkiestra Dęta Mechnica Kamionka Kapelmistrz: Manfred Kudla

BRĄZOWY DYPLOM – 62 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł – Młodzieżowa Orkiestra Dęta TŁUSZCZ kap. Sławomir Łagodzki

BRĄZOWY DYPLOM – 70 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 500 zł – Lakitelek Fire Orchestra (Węgry), Kapelmistrz: Ferenc Szőke

SREBRNY DYPLOM – 75 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 700 zł – Młodzieżowa Orkiestra Dęta "SILENZIO" z Woli (Polska), Kapelmistrz: Piotr Olearczyk

SREBRNY DYPLOM – 75 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 700 zł – Wielka Orkiestra Młodego Muzyka z Oświęcimia Kapelmistrz: Przemysław Drabczyk

SREBRNY DYPLOM – 76 pkt. wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 700 zł – Młodzieżowa Orkiestra MODERATO z Warki, Kapelmistrz: Artur Gębski

ZŁOTY DYPLOM – 100 pkt. – wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 1000 zł – Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Polska), Kapelmistrz: Tomasz Janusz

Puchar dla najlepszego zespołu zagranicznego otrzymuje Lakitelek Fire Orchestra (Węgry), Kapelmistrz: Ferenc Szőke

Puchar dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego otrzymuje Tomasz Janusz - Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej MDK Czechowice-Dziedzice.

                                                                                      

                                                                                        PROTOKÓŁ JURY

                                            XIII Międzynarodowego  Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                            Kozy, Bielsko-Biała, Jasienica  

                                                                                      4 - 5 czerwca 2016 r.

Jury w składzie:

przewodniczący – prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie

członkowie:

- płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

- dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, menadżer i pedagog. Adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury orkiestr dętych i big-bandów.

- mgr Andrzej Kucybała – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

- chor. Tomasz Stronias – tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Krakowie, absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku i Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

- Jerzy Waligóra – tancerz, pedagog tańca, choreograf

 

Jury Festiwalu postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

- nagrodę rzeczową dla najmłodszego uczestnika festiwalu otrzymuje Sebastian Bal z Młodzieżowej Orkiestry Dętej MODERATO z Warki  

- wyróżnienie dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO, które otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz

- wyróżnienie dla najlepszego zespołu polskiego, które otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz

- wyróżnienie dla najlepszego zespołu młodzieżowego, które otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice, kapelmistrz: Tomasz Janusz

- wyróżnienie dla najlepszego kapelmistrza Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, otrzymuje kapelmistrz: Tomasz Janusz.

Po analizie protokołów XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, konkursu estradowego, Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych oraz konkursu musztry orkiestrowej stwierdza, iż  zdobywcą Grand Prix Festiwalu z najwyższą średnią liczbą punktów – 178 wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1200 zł  otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Polska), Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

 

Nagrody pieniężne wyczerpują pulę nagród wynoszącą 13 300 zł.

Na szczególną uwagę tegorocznej edycji konkursu zasługuje wysoki poziom i widowiskowość pokazów musztry paradnej. Jury docenia duży wkład – kapelmistrzów, instruktorów  muzyków orkiestr w przygotowanie programów estradowych. Gratuluje zaangażowania i determinacji w procesie edukacji muzycznej.

Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów  XIII Międzynarodowego  Festiwalu Orkiestr Dętych za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkowa atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.